rozdziały W MONOGRAFIACH O ZASIĘGU KRAJOWYM

 • K. Becker: Ortodoncja a logopedia – wzajemne powiązania rozwojowe, funkcjonalne i terapeutyczne. W: Dziecięce poznawanie świata. Mowa i jej rozumienie. Red. nauk. Madelska L. Wojciechowska J. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno – Humanistycznej (Bielsko – Biała,) 2013.
 • K.Becker: Uśmiechnięta starość, czyli jak dentysta może pomóc nam się dobrze zestarzeć.W: Zmysły w procesie starzenia. Red. nauk. Kazek Beata , Wojciechowska Justyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2019.

publikacje W CZASOPISMACH KRAJOWYCH

2013.

 • K. Chrapla, K. Becker: Wykorzystanie implantów protetycznych w leczeniu pacjentki z wadą zgryzu, chorobą przyzębia i brakami zębowymi. Ortodoncja w praktyce, 3/2013, 41 – 50;
 • A. Kraus, K. Becker, K. Chrapla: Demineralizacja szkliwa u pacjentów leczonych stałymi aparatami ortodontycznymi. Przegląd piśmiennictwa i opis przypadku leczenia białych plam próchnicowych, Ortodoncja w praktyce, 2/2013, 40 – 43;

2015.

 • K. Becker, A. Greń, L. Jamróz Wilkońska , M. Świerk – „ Poszerzenie możliwości leczenia ortodontycznego dzięki zabiegom piezochirurgicznym”, Ortodoncja w Praktyce 2015: 3: 7-22
 • Kraus A, Becker K, Świerk M; „Demineralizacja szkliwa u pacjentów leczonych stałymi aparatami ortodontycznymi – wstępna ocena skuteczności leczenia metodą infiltracji żywicą”; Forum Ortodontyczne 2014; 4: 246 – 254
 • Świerk M, Becker K, Hędrzak-Nolka K; Kwalifikacja do leczenia ortodontycznego; Medical Tribune Stomatologia 2015; 2: 16-1

2016.

 • Becker, Greń, Srebrzyńska-Witek A, Swierk: Ektopowe wyrzynanie pierwszych stałych trzonowców- przeglad piśmiennictwa oraz prezentacja własnych przypadków. Forum Ortodontyczne 2016;12:191-99

2017.

 • L. Jamróz – Wilkońska, M. Świerk, K. Becker, W. Wilkoński, M. Chomyszyn – Gajewska; „Diastema – wielodyscyplinarne zagadnienie – przegląd piśmiennictwa i opis przypadku. Część I” Art of Dentistry 2017; 1(63): 32-41
 • L. Jamróz – Wilkońska, M. Świerk, K. Becker, W. Wilkoński, M. Chomyszyn – Gajewska; „Diastema – wielodyscyplinarne zagadnienie – przegląd piśmiennictwa i opis przypadku. Część II” Art of Dentistry 2017; 2(64): 92-98
 • NIkiel K, Gorgoń-Komor A, Komor K, Swierk M, Becker K, Wilkoński W, Jamróz- Wilkońska L:Zależność między stanem przyzębia a rozwojem miażdżycy i jej kardiologicznych następstw. Art Dent, Vol 15, Nr 3(65) 2017:166-176

2019.

 • Sanecka M, Becker K, Greń A, Świerk M. Przegląd aparatów dystalizujących zęby trzonowe szczęki zakotwione podniebiennie na miniimplantach. Forum Ortodontyczne Nr 4/2018 Tom 14, 296-30
 • Becker K, Gren A, Sanecka M, Swierk M. Jednostronna dystalizacja zębów trzonowych z wykorzystaniem zakotwienia szkieletowego jako przygotowanie do leczenia alignerami – opis przypadku. Ortodoncja W Praktyce 4/2019; 8-19
Gabinet Ortodontyczny Katowice