aparaty stałe

Aparaty stałe naklejane są na zęby na cały okres aktywnego leczenia ortodontycznego. W zależności od rodzaju materiału z jakiego wykonane są zamki ortodontyczne, wyróżniamy aparaty metalowe lub estetyczne wykonane z porcelany, bądź kompozytu czy z monokryształu. W zależności od budowy samego zamka wyróżniamy aparaty tradycyjne, czyli takie, które wymagają dowiązania łuku do zamka ligaturą ( metalową lub elastyczną, dostępną w różnej wersji kolorystycznej), bądź samoligaturujące (posiadające wbudowany system mocowania łuku w zamku). Zaletą aparatu samoligaturującego jest brak konieczności ligatur, a więc również dłuższe odstępy czasowe pomiędzy wizytami kontrolnymi. Czas leczenia aparatem stałym najczęściej wynosi 12-24 miesięcy.

Do grupy aparatów stałych zaliczamy również aparaty grubołukowe m.in. aparat typu Hyrax, łuk językowy, łuk podniebienny, pendulum, lip bumper, które często stosujemy w leczeniu wczesnym jako pomoc przy ekspansji szczęki, utrzymywacze przestrzeni, dodatkowe zakotwienie lub pomoc przy dystalizacji.

Sprawdź efekty leczenia