Mikroimplanty – efekty leczenia

 

1.

Pacjentka 16 lat

PROBLEM
Stłoczenia w łuk górnym, znaczne zwężenie szczęki, zgryz otwarty boczny
CZAS LECZENIA
18 miesięcy, pacjentka była leczona autorskim aparatem opartym na miniimplantach w podniebieniu oraz aparatem stałym
 

3.

Pacjentka lat 10

PROBLEM
Zatrzymany lewy, górny kieł, zaburzenie linii symetrii w łuku górnym.
CZAS LECZENIA
1,5 roku, aparatem stałym wraz z miniimplantem
 

4.

Pacjentka lat 33

PROBLEM
Tyłożuchwie, pogłębiony nagryz, przemieszczenie linii symetrii w łuku dolnym, ząb 15 ustawiony podniebiennie, ząb 26 przeznaczony do ekstrakcji ze wskazań ogólnostomatologicznych
CZAS LECZENIA
2,5 roku aparatami stałym górnym i dolnym z współudziałem miniimplatów celem przemieszczenia doprzedniego zębów trzonowych
 

5.

Pacjent lat 33

PROBLEM
Zniekształcenie kształtu łuku górnego i dolnego, stłoczenie w łuku górnym i dolnym, jednostronna wada klasy II, zaburzenie linii symetrii w luku dolnym
CZAS LECZENIA
2,5 roku, aparatem stałym górnym i dolnym oraz miniimplantami celem dystalizacji zębów trzonowych w łuku dolnym i górnym po stronie lewej
 

6.

Pacjentka dorosła

PROBLEM
Zgryz otwarty, zwężenie szczęki
CZAS LECZENIA
24 miesiące z zastosowaniem aparatu stałego i mikroimplantów
 

7.

Pacjentka lat 19

PROBLEM
Zgryz otwarty całkowity
CZAS LECZENIA
21 miesięcy z zastosowaniem mikroimplantów do intruzji zębów bocznych