CENNIK

Konsultacja dziecko/osoba dorosła150/180 zł
Wyciski modele gipsowe/modele wirtualne100/250 zł

leczenieaparatem stałym

Aparat metalowy na jedną szczękęod 2500 zł
Aparat metalowy samoligaturujący na jedną szczękęod 3300 zł
Aparat porcelanowyod 4500 zł
Wizyta kontrolna aparatu stałego250 – 300 zł
Zdjęcie aparatu, retainer stały, szyna retencyjna800 – 1500 zł

pozostałeAPARATY

Aparat Invisalign 8000 – 16000 zł
Aparat ze śrubą Hyrax, Pendulum1500 – 2000 zł
Aparat Herbsta, Forsus, Twin Force2000 – 2500 zł
Łuk językowy, Lip-bumper800 zł
Maska twarzowa, Head-gear600 zł
Aparat wyjmowany (ruchomy)1000 – 1500 zł
Wizyta kontrolna z aparatem wyjmowanym120 zł