CENNIK

Konsultacja dziecko/osoba dorosła150/180 pln zł
Wyciski modele gipsowe/modele wirtualne100/250 pln zł

leczenieaparatem stałym

Aparat metalowy na jedną szczękę2000 pln
Aparat metalowy samoligaturujący na jedną szczękę3000 pln
Aparat porcelanowy4000 zł
Wizyta kontrolna aparatu stałego250 pln
Zdjęcie aparatu, retainer stały500 pln
Zdjęcie aparatu, szyna retencyjna500 pln

leczenieaparatem stałym

Aparat językowy Incognito na jedną szczękę15 000 pln
Wizyta kontrolna z aparatem Incognito500 pln

pozostałeAPARATY

Aparat Invisalignod 5 000 pln
Aparat ze śrubą Hyrax, Pendulum900-1200 pln
Aparat Herbsta, Forsus, Twin Force1700 zł
Łuk językowy, Lip-bumper600 pln
Maska twarzowa, Head-gear500 pln
Aparat wyjmowany (ruchomy)700-900 pln
Wizyta kontrolna z aparatem wyjmowanym100 pln