CENNIK

Konsultacja dziecko/osoba dorosła 150/180 zł
Wyciski modele gipsowe/modele wirtualne 100/250 zł

leczenieaparatem stałym

Aparat metalowy na jedną szczękę od 2500 zł
Aparat metalowy samoligaturujący na jedną szczękę od 3300 zł
Aparat porcelanowy od 4500 zł
Wizyta kontrolna aparatu stałego 250 – 300 zł
Zdjęcie aparatu, retainer stały, szyna retencyjna 800 – 1500 zł

pozostałeAPARATY

Aparat Invisalign  8000 – 16000 zł
Aparat ze śrubą Hyrax, Pendulum 1500 – 2000 zł
Aparat Herbsta, Forsus, Twin Force 2000 – 2500 zł
Łuk językowy, Lip-bumper 800 zł
Maska twarzowa, Head-gear 600 zł
Aparat wyjmowany (ruchomy) 1000 – 1500 zł
Wizyta kontrolna z aparatem wyjmowanym 120 zł