CENNIK

Konsultacja dziecko/osoba dorosła 150/200 zł
Wyciski modele gipsowe/modele wirtualne 100/250 zł

leczenieaparatem stałym

Aparat metalowy na jedną szczękę od 3000 zł
Aparat metalowy samoligaturujący na jedną szczękę od 3600 zł
Aparat porcelanowy na jedną szczękę od 5500 zł
Wizyta kontrolna aparatu stałego 250 – 300 zł
Zdjęcie aparatu, retainer stały, szyna retencyjna 1500 zł

pozostałeAPARATY

Aparat Invisalign  9000 – 18000 zł
Aparat ze śrubą Hyrax, Pendulum 2000 – 3000 zł
Aparat Herbsta, Forsus, Twin Force 2000 – 2500 zł
Łuk językowy, Lip-bumper 1000 zł
Maska twarzowa, Head-gear 800 zł
Aparat wyjmowany (ruchomy) 1200 – 2500 zł
Wizyta kontrolna z aparatem wyjmowanym 120 zł