PRZEBIEG LECZENIA

Gabinet Ortodontyczny Katowice

pierwsza wizyta, WIZYTA KONSULTACYJNA

  • Badanie ortodontyczne
  • Skany wewnątrzustne
  • Zdjęcia RTG (cefalometryczne, pantomogram), CBCT

Jest to pierwsza wizyta, na której lekarz ortodonta przeprowadza pełne badanie i diagnostykę ortodontyczną pacjenta. Zostaje wykonane dokładne badanie zewnątrzustne, wewnątrzustne oraz zebrany wywiad ortodontyczny, na podstawie których postawiona zostaje wstępna diagnoza.

Następnie diagnostyka zostaje uzupełniona o wykonanie niezbędnych zdjęć rentgenowskich (pantomogram, zdjęcie cefalometryczne, CBCT) oraz jedno z najistotniejszych badań, mianowicie wykonanie skanu wewnątrzustnego, który pozwala uzyskać cyfrowy obraz 3D zębów pacjenta i ich wzajemnej relacji. Dzięki skanowaniu uzyskujemy również dostęp do tzw. mapy okluzji, informującej o rozkładzie sił w zgryzie. Na cyfrowych modelach można przeprowadzić szereg obliczeń i analiz, co w uzupełnieniu o dane uzyskane z obrazowania rentgenowskiego pozwala zaplanować leczenie. Natychmiastowe przesyłanie danych cyfrowych ułatwia komunikację służącą np. zaplanowaniu leczenia. Proces skanowania jest bardzo szybki, zupełnie bezbolesny i zastępuje nielubiany przez nikogo tradycyjny wycisk, a uzyskany na ekranie skanera przestrzenny obraz to odpowiednik dotychczasowego gipsowego modelu.

Dla Pacjenta natomiast najważniejsza jest wizualizacja efektu leczenia, czyli możliwość uzyskania obrazu własnego uzębienia , do którego ma doprowadzić leczenie ortodontyczne jeszcze zanim zapadnie decyzja o rozpoczęciu leczenia. W razie potrzeby po tej wizycie lekarz ortodonta może skierować pacjenta na leczenie zachowawcze, endodontyczne, periodontologiczne, chirurgiczne lub protetyczne, by wyeliminować obecność ewentualnych ognisk infekcji.

druga wizyta, OMÓWIENIE PLANU LECZENIA

  • Omówienie planu leczenia
  • Wybór metody leczenia

Na drugiej wizycie zostaje omówiony z pacjentem szczegółowy plan leczenia.
Dzięki nowoczesnym technologiom cyfrowym wizyta ta może odbyć się w zaciszu domowym pacjenta, czyli w trakcie tzw. konsultacja online.
Lekarz prowadzący o umówionej godzinie ma zarezerwowany czas tylko dla danego pacjenta, by przedstawić plan leczenia ortodontycznego i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Taki rodzaj konsultacji sprawia, że pacjent ma lekarza do dyspozycji tylko dla siebie i umożliwia wyeliminowanie odgłosów otoczenia, które towarzyszą codziennej pracy gabinetu ortodontycznego.

Oczywiście omówienie planu leczenia może również obyć się na tradycyjnej wizycie w gabinecie ortodontycznym, gdzie lekarz w trakcie rozmowy w cztery oczy przedstawi plan leczenia i odpowie na wszystkie pytania pacjenta.

trzecia, ZAŁOŻENIE APARATU

  • Montaż aparatu w zależności od wybranej metody leczenia
  • Instruktaż użytkowania aparatu oraz higieny jamy ustnej w czasie leczenia

W zależności od wybranej metody leczenia na tej wizycie odbywa się montaż aparatu. Jeżeli pacjent zdecyduje o leczeniu aparatem Invisalign na wizycie przeprowadzane jest naklejenie attchmentów i wydanie nakładek, jeżeli aparat stały montowane zostają zamki o raz pierwszy łuk ortodontyczny.. Gdy stosowane są inne aparaty np. Hyrax czy Headgear na tej wizycie również przeprowadzony zostaje montaż wraz z dokładną instrukcją użytkowania. Po montażu aparatu higienistka przedstawia pacjentowi wszystkie zalecenie dotyczące diety, higieny, uprawiania sportów, godzin użytkowania przy zastosowanym aparacie.

Harmonogram następnych wizyt zostaje ustalony indywidualni z lekarzem prowadzącym w zależności od stosowanej metody leczenia i złożoności wady.

ZAKOŃCZENIE LECZENIA

Leczenie zostaje zakończone, gdy osiągnięty zostanie pożądany efekt funkcjonalny i estetyczny. Najczęściej po 12-24 miesiącach.

Po zdjęciu aparatu aktywnego pacjent przechodzi w fazę leczenia retencyjnego, które ma na celu utrzymanie osiągniętych rezultatów leczenia i zapobiec naturalnej tendencji zębów do przemieszczania się pod wpływem takich czynników m.in. jak napięcie więzadeł ozębnej, siła mięśni policzków oraz języka. Wybór rodzaju aparatu retencyjnego oraz czas fazy retencji zależy od rodzaju leczonej wady i decyduje o nich lekarz. Brak współpracy ze strony pacjenta na tym etapie niestety może doprowadzić do nawrotu wady.

Pacjent chcący zachować zdrowy i piękny uśmiech powinien pozostać pod kontrolą swojego lekarza ortodonty i raz do roku zgłaszać się na wizytę kontrolną, gdyż środowisko jamy ustnej i siły działające na każdy z zębów są dynamiczne i przez całe życie ulegają zmianom. Nawet niewielka zmiana kształtu zębów lub utrata jednego z nich może zaburzyć harmonię naszej okluzji i doprowadzić do nawrotu wady lub powstania nowego problemu. Odpowiednio wczesne wychwycenie zaburzeń w okluzji pozwoli utrzymać piękny i zdrowy uśmiech przez lata.