Aparaty Ruchome – efekty leczenia

1.

Pacjentka lat 7

PROBLEM
Niedorozwój szczęki w 3 wymiarach, przodozgryz rzekomy
CZAS LECZENIA
9 miesięcy Hyrax z maską twarzową, następnie 18 miesięcy aparat ruchomy dwublokowy
Tyłozgryz, efekt leczenia aparatem dwuszczękowym

2.

Pacjent lat 14

PROBLEM
Tyłozgryz całkowity
CZAS LECZENIA
12 miesięcy aparatem Twin Block
Tyłozgryz, efekt leczenia aparatem dwuszczękowym