Oddział Katowice

17 listopada 2013 13:45

Aparaty zewnątrzustne

Aparaty zewnątrzustne. W niektórych przypadkach leczenie szczękowo-ortopedyczne wymaga zastosowania aparatu zewnątrzustnego jak Headger, czy maska twarzowa. Aparaty te pomagają kontrolować wzrost szczęki, co przyczynia się do poprawy nie tylko ustawienia zębów ale i wyglądu. Te rozwiązania stosujemy u dzieci.