Akceleracja – efekty leczenia

1.

Pacjentka dorosła

PROBLEM
Znaczne zwężenie szczęki, obustronny zgryz krzyżowy boczny, pacjentka przygotowana do leczenia protetycznego
CZAS LECZENIA
2,5 roku, kortykotomia segmentów bocznych szczęki pozwoliła na bezpieczne i stabilne poszerzenie szczęki

2.

Pacjent dorosły

PROBLEM:
Zwężenie łuku górnego i dolnego, stłoczenia w łuku dolnym, zgryz krzyżowy w obrębie zębów 12,22.
CZAS LECZENIA
1,5 roku, leczenie aparatem Invisalign, wykonano kortykotomię w łuku dolnym w celu rozładowania stłoczeń.