Leczenie operacyjne – efekty

1.

Pacjentka dorosła

PROBLEM
Progenia, niedorozwój szczęki
CZAS LECZENIA
2,5 roku, skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne

2.

Pacjentka dorosła

PROBLEM:
Retrogenia, zgryz głęboki szkieletowy
CZAS LECZENIA
2,5 roku, skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne

3.

Pacjentka dorosła

PROBLEM:
Niedorozwój szczęki-zgryz głęboki szkieletowy
CZAS LECZENIA
1,5 roku, skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne