aparaty ruchome

Aparaty ruchome stosujemy u młodszych dzieci, w ramach tzw. leczenia wczesnego. W zależności od zastosowania umieszczamy w nich klamry, sprężynki, zapory dla języka i inne aktywne elementy. Występują jako aparaty jednoszczękowe i dwuszczękowe (na obie szczęki równocześnie). O powodzeniu leczenia decyduje przede wszystkim zdyscyplinowanie pacjenta, gdyż aparat musi być noszony przez 16 godzin dziennie.

Sprawdź efekty leczenia