Oddział Katowice

19 listopada 2013 13:45

Aparaty ruchome

Aparaty ruchome to takie które są zakładane i zdejmowane przez pacjenta samodzielnie. Wyróżniamy w tej grupie aparaty jednoszczękowe i dwuszczękowe (na obie szczęki równocześnie). O sukcesie leczenia aparatem ruchomym decyduje przede wszystkim współpraca i zdyscyplinowanie pacjenta.

 

Aparat ruchomy górny – płytka Schwarza ze śrubą służąca do poszerzania szczęki i prawidłowego ustawiania zębów

1

aparat ruchomy górny – płytka Schwarza z zaporą dla języka – aparat pomocniczy w przywracaniu prawidłowego sposobu połykania

2