wystąpienia KRAJOWE

 • Becker K: Szkieletowa i zębowa korekta klasy II u pacjentów rosnących z wykorzystaniem systemu Invisalign i wyciągów II klasy. II Konferencja Alignerowa, Dentonet online 19.03.2022
 • Becker K: Wykorzystanie Piezocision w ortodoncji tradycyjnej i nakładkowej. Konferencja PTO: Holistyczne podejście do leczenia wad zgryzu, Katowice 14-15.01.2022
 • Becker K: Leczenie skomplikowanych przypadków systemem INVISALIGN, Sympozjum Invisalign PTSS, 17.04.2021, ptss.pl ( online)
 • Becker K: Aspekt zakotwienia w leczeniu systemem Invisalign, Konferencja PAA- Study club Wrocław 09.10.2020, Wrocław
 • Becker K: Leczenie II klasy u pacjentów w okresie rozwojowym z niekorzystną prognozą wzrostową. Konferencja Śląskiego Koła Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, 12.09.2020 Bielsko-Biała
 • Becker K: Gdzie aligner nie może… czyli o wykorzystaniu miniiśrub w leczeniu systemem Invisalign. Konferencja Śląskiego Koła Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, 06.09.2019 Bielsko-Biała
 • Becker K: Niestandardowe rozwiązania stosowane we wczesnym leczeniu ortodontycznym. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS, Katowice 05.12.2019
 • Becker K: Ortodoncja wspomagana chirurgią wyrostkową.Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS, Katowice 06.12.2018
 • Sanecka M, Becker K, Gren A, Świerk M: Transmigracja kła żuchwy: diagnostyka 3D i wprowadzenie zęba do łuku. Opis przypadku.21. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego we Wrocławiu 19-22.09.2018
 • Becker K: Transmigracja. Konferencja Śląskiego Koła PTO, 08.06.2018, Katowice
 • Becker K. Poprawa uśmiechu- ortodontyczne możliwości i ograniczenia. Jak zwiększyć skuteczność i pokonać ograniczenia leczenia ortodontycznego. Oral Care Masterclass Conference 26-28.10.2018 Łódź
 • Becker K, Jamróz- Wilkońska L: Piezochirurgicznie wspomagane leczenie jednostronnego zgryzu krzyżowego bocznego- opis 2 przypadków. 20 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego ,13-16 września 2017, Łódź
 • A. Greń, K. Becker, M. Świerk, M. Sanecka „Zjawisko ektopowego wyrzynania się górnych stałych pierwszych zębów trzonowych- prezentacja własnych przypadków, metod leczenia oraz późnych powikłań” 20 zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego w Łodzi 14- 15.09.2017
 • 20 zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego w Łodzi 14- 15.09.2017 M. Świerk, K. Becker, A. Greń, M. Sanecka, L. Jamróz – Wilkońska; „Wczesna diagnostyka dilaceracji korzenia jako element warunkujący powodzenie leczenia ortodontycznego”
 • Becker K.Współpraca ortodontyczno-periodontologiczna: wspólne cele i korzyści, interdyscyplinarny sukces. Oral Care Masterclass Conference 26-28.10.2017 Łódź
 • Konferencja Opolskiego koła Regionalnego PTO, 08.01.2016- 09.01.2016 A. Greń, A. Srebrzyńska- Witek , M. Świerk „ Rzadkie zaburzenia wyrzynania zębów”
 • XXXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS – Katowice 23-24.10.2015 A.Greń, K. Becker, „Leczenie jednostronnego zgryzu krzyżowego wspomagane zabiegami piezochirurgicznymi
 • XXXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS – Katowice 23-24.10.2015 M. Świerk, K. Becker, „Pierwotne zaburzenie wyrzynania (PFE) – jak uniknąć pułapki diagnostyczno – terapeutycznej? Prezentacja przypadku”
 • II kongres stomatologiczny Dent Group Academy A.Greń, K. Becker, „Leczenie ortodontyczne jednostronnego zgryzu krzyżowego wspomagane zabiegami piezochirurgicznymi w obrębie wyrostka zębodołowego”- 05.12.2015
 • Becker K: Współpraca periodontologiczno-ortodontyczna:obopólne korzyści, interdyscyplinarny sukces. III Konferencja Ortodoncji W Praktyce, Ołtarzew 27-28.03.2015
 • Becker K: Nowoczesne rozwiązania ortodontyczne w rozwiązywaniu problemów periodontologicznych. 20.03.2015 Krakdent
 • Becker K: 1 minimplant, 1 minizabieg, wiele możłlwosci. Sympozjum Ortodontów Polskich, Bielsko-Biała 9-10.01.2015
 • K. Becker, K. Chrapla. Leczenie zgryzów otwartych z wykorzystaniem miniimplatów ortodontycznych. Mechanika leczenia, czynniki wpływające na efekt natychmiastowy, wyniki odległe. Konferencja Opolskiego Koła Regionalnego PTO, 11. 01. 2014, Opole;
 • K. Chrapla, K. Becker: Interdyscyplinarne leczenie pacjentki z wadą zgryzu, chorobą przyzębia i brakami zębowymi. XXXIV Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS Ortodontyczno – Periodontologiczno – Pedodontycznym, 13 -14 XII 2013, Katowice;
 • A. Kraus, K. Becker: Wrodzony brak zawiązków zębów stałych – możliwości leczenia pacjentów młodocianych na podstawie opisu przypadku. XXXIV Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS Ortodontyczno – Periodontologiczno – Pedodontycznym, 13 -14 XII 2013, Katowice;
 • K. Hędrzak – Nolka, K. Becker: Leczenie zatrzymanego zęba 21 przy użyciu TAD – opis przypadku. XXXIV Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS Ortodontyczno – Periodontologiczno – Pedodontycznym, 13 -14 XII 2013, Katowice;
 • A. Kraus, K. Becker: Białe plamy próchnicowe – niepożądany efekt leczenia ortodontycznego Ocena skuteczności leczenia metodą infiltracji żywicą. 17 Zjazd PTO, 25- 28. 09. 2013, Kazimierz Dolny;
 • K. Chrapla, K. Becker, Odległe wyniki leczenia zgryzów otwartych przednich leczonych z zastosowaniem miniimplantów – doniesienia wstępne, 17 Zjazd PTO, 25- 28. 09. 2013, Kazimierz Dolny;
 • K. Hędrzak – Nolka, K. Becker: Leczenie zatrzymanego zęba 21 przy użyciu TAD – opis przypadku, 17 Zjazd PTO, 25 – 28. 09. 2013, Kazimierz Dolny;
 • K. Hędrzak, K. Becker: Zastosowanie aktywatora z zewnętrznym wyciągiem wysokim w leczeniu wad klasy II z niekorzystnym wzorcem wzrostu. 16 Zjazd PTO, 27 – 30. 09. 2012, Poznań;
 • A. Kraus, K. Becker: Zakotwienie pośrednie przy użyciu miniimplantów w bezekstrakcyjnym leczeniu wad klasy II. 16 Zjazd PTO, 27 – 30. 09.2012, Poznań
 • K. Chrapla, K. Becker: Wykorzystanie miniśrub w terapii ortodontycznej na przykładzie grupy pacjentów leczonych w Poliklinice Stomatologicznej „Pod Szyndzielnią” w Bielsku – Białej. 15 Zjazd PTO, 15 – 18. 09. 2011, Zamość.
 • K. Chrapla, K. Becker: Wykorzystanie miniimplantów ortodontycznych w celu bezpośredniego zakotwienia w leczeniu pacjentów z II klasą, Konferencja Opolskiego Koła Regionalnego PTO, 2011, Opole;
 • A. Kraus, K. Becker: Wykorzystanie miniimplantów ortodontycznych w celu pośredniego zakotwienia w leczeniu pacjentów z II klasą, Konferencja Opolskiego Koła Regionalnego PTO, 2011, Opole;
 • K. Hędrzak, K. Becker: Zastosowanie aparatu Teuschera w leczeniu pacjentki z tyłozgryzem i niekorzystnym wzorcem wzrostowym, Konferencja Opolskiego Koła Regionalnego PTO, 2011, Opole;

wystąpienia MIĘDZYNARODOWE

 • Jamróz-Wilkońska L, Becker K, Chomyszyn-Gajewska M. The Modified Coronally Advanced Tunnel (MCAT) with Accelerated Osteogenic Orthodontics (AOO) in author’s modification – case report. 8th Conference of European Federation of Periodontology EUROPERIO 3-6.06.2015 London, UK
 • Becker K: Treatment of unilateral crossbite- a report of 2 cases.
  10th Asia Pacific Orth Congress, 1-3 September 2016, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Gabinet Ortodontyczny Katowice