PRICE LIST

Consultation child/adult 150/180 zł
Wyciski modele gipsowe/modele wirtualne 100/250 zł

<i>permanent braces</i>treatment

Aparat metalowy na jedną szczękę od 2500 zł
Aparat metalowy samoligaturujący na jedną szczękę od 3300 zł
Aparat porcelanowy od 4500 zł
Follow-up visit 250 – 300 zł
Zdjęcie aparatu, retainer stały, szyna retencyjna 800 – 1500 zł

<i>other</i>APARATY

Invisalign  8000 – 16000 zł
Hyrax, Pendulum 1500 – 2000 zł
Herbst, Forsus, Twin Force 2000 – 2500 zł
Trans-palatatl archwire, Lip-bumper 800 zł
Face mask, Head-gear 600 zł
Removable braces 1000 – 1500 zł
Follow-up visit 120 zł