Oddział Katowice

4 kwietnia 2014 11:49

Zbadaj słuch u dentysty lub ortodonty

Prawidłowa czynność narządu słuchu jest niezwykle ważna dla prawidłowego rozwoju społecznego, emocjonalnego oraz umysłowego dziecka. Odbiór dźwięków umożliwia pełne poznanie otaczającego świata.  U dziecka z upośledzonym słuchem zbieranie informacji o otoczeniu jest ograniczone do zmysłu wzroku. Wiele dźwięków zawiera ładunek emocjonalny, dlatego w przypadku wyłączenia słuchu z procesów poznawczych istnieje ryzyko zaburzenia rozwoju reakcji emocjonalnych dziecka. Dobry słuch i mowa są niezbędne do wytworzenia kontaktów między dzieckiem a rodzicami, rówieśnikami  czy innymi ludźmi. Obecność zaburzeń w obrębie tych zmysłów może utrudnić rozwój społeczny, kłopoty w szkole i powodować frustrację dziecka w odpowiedzi na niezrozumienie jego potrzeb czy reakcji. Niedosłuch jest zaburzeniem częstym. Po  urodzeniu występuje u 2-3 noworodków na 1000 urodzeń. Ta grupa pacjentów objęta jest programem badań przesiewowych, natomiast wiele przypadków niedosłuchu pojawia się pierwszy raz u kilkuletnich pacjentów, problem może się także nasilić w wieku wczesnoszkolnym.. W literaturze naukowej mówi się nawet o 50 – krotnym wzroście częstości zaburzeń słuchu w późniejszych latach życia. Ustalono, że wśród dzieci z rozpoznanym upośledzeniem słuchu jedynie około 17 % rodziców podejrzewało chorobę u swoich dzieci.

 

Poliklinika Stomatologiczna „Pod Szyndzielnią” i Ortodoncja BECKER, jako jedyna na śląsku posiada unikalny system oparty o Platformę badania zmysłów. Personel przeszkolony przez specjalistów z  Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. dr h. c. Henryka Skarżyńskiego, jest do dyspozycji Państwa i Państwa dzieci przy okazji wizyty u stomatologa i ortodonty. Badanie jest bezstresowe, trwa krótko, a jego cena jest atrakcyjna. Wystarczy zapytać w recepcji.

 

Zapraszamy.

platforma