Oddział Katowice

Vítame vás

Už 20 rokov sa s vami podelíme o naše profesionálne skúsenosti a vedomosti o zdraví. V Bielsku-Białej sme vytvorili miesto, kde poskytujeme najkvalitnejšie stomatologické služby, ponúkame modernú diagnostiku a prevenciu paradentózy. Naším hlavným cieľom je starostlivosť o zdravie obyvateľov Bielska-Białej a okolia. To však nie je všetko. Polmedico vykonáva tiež didaktickú a školiacu činnosť vrátane spolupráce so Sliezskou lekárskou akadémiou, Vysokou školou techniky a humanitných vied a GWSH. Ďalej sa aktívne zúčastňujeme na kultúrnom a spoločenskom živote mesta, vrátane organizovania stretnutí, koncertov a charitatívnych aktivít. Sme presvedčení, že profesionálne, kultúrne a priateľské služby zákazníkom, moderné technologické vybavenie a výhodná poloha v malebnej scenérii Beskýd okolo nás splnia vaše očakávania.