Oddział Katowice

19 November 2013 13:45

Mobilné aparáty

Mobilné aparáty sú také, ktoré si pacient zakladá a vyberá sám. V tejto skupine rozlišujeme aparáty na jednu a dve čeľuste (pre obe čeľuste súčasne). Spolupráca a disciplína pacienta určujú úspech liečby mobilným aparátom.

 

Horný mobilný aparát – Schwarzova doštička so skrutkou, ktorá slúži na rozšírenie čeľuste a správne umiestnenie zubov

1

horný mobilný aparát – Schwarzova doštička s bariérou pre jazyk – pomocný aparát pre obnovenie správneho spôsobu prehĺtania

2