Oddział Katowice

23 January 2015 11:15

Aparáty Invisalign

Aparáty Invisalign sú priehľadné ortodontické aparáty vyvinuté spoločnosťou Align Technology v spolupráci s vynikajúcimi ortodontistmi v roku 1997. Pri použití metódy Invisalign sa zuby narovnajú pomocou niekoľkých vyrovnávacích súprav (alignerov) prispôsobených konkrétnemu pacientovi. Alignery Invisalign sú pohodlné, priehľadné a ľahko odstrániteľné.
Aparáty Invisalign
• Sú pohodlné a takmer neviditeľné.
• Zuby jemne a rovnomerne posúvajú.
• Každé dva týždne sa súprava alignerov nahrádza novou.
• Dajú sa krátkodobo odstrániť pred jedlom, čistením zubov kefkou a dentálnou niťou, alebo pri zvláštnych príležitostiach.