Oddział Katowice

Osiągnięcia

 

Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego pozwala nam pochwalić się ponad kilkoma tysiącami wyleczonych pacjentów w różnym wieku. Posiadamy akredytację Ministra Zdrowia na kształcenie podyplomowe w ramach specjalizacji z ortodoncji. Dbamy o ciągły rozwój naukowy; uczestniczymy w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych i kursach doskonalących. Uczestniczymy w licznych zjazdach i sympozjach. Na terenie naszej kliniki współorganizujemy szkolenia, kursy, wykłady i konferencje naukowe o tematyce ortodontycznej.

 

Podsumowanie ostatnich 5 lat przedstawia się następująco:

Rok 2014 przyniósł 3 wystąpienia na ogólnopolskich konferencjach, 7 kursów dla lekarzy ortodontów(prowadzący dr n. med. Katarzyna Becker), uczestnictwo w 2 międzynarodowych spotkaniach eksperckich, a przede wszystkim 2 zdane egzaminy specjalizacyjne.

Rok 2015 to dalsze publikacje i wystąpienia na krajowych (7) i zagranicznych (EuroPerio, Londyn) konferencjach, 5 kursów dla lekarzy ortodontów i po raz pierwszy dla asystentek ortodontycznych.

Rok 2016: kolejne publikacje naukowe, a ponadto: 7 kursów dla lekarzy ortodontów, 3 wystąpienia na krajowych konferencjach oraz 1 na międzynarodowej konwencji 10th Asia Pacific Orthodontic Conference z tematem “Treatment of unilateral crossbite supported by piezosurgery – a report of 2 cases”.

Plakat autorstwa dr K.Becker i dr A. Greń. „Leczenie ortodontyczne jednostronnego zgryzu krzyżowego wspomagane zabiegami piezochirurgicznymi w obrębie wyrostka zębodołowego” został nagrodzony 1 miejscem przez II kongres stomatologiczny DENT GROUP ACADEMY (pobierz)

Rok 2017: kontynuujemy tradycję kursów in-office dla ortodontów nt. zastosowania miniimplantów w ortodoncji, publikujemy w krajowych czasopismach naukowych.Naszym udziałem były ponadto wystąpienia na interdyscyplinarnej konferencji Polskiego Towarzystwa Lekarskiego “Estetyka Twarzy” oraz 3 wystąpienia na 20 Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego ( Łódź). Jedno z nich, autorstwa dr Anny Greń, zostało wyróżnione nagrodą dla młodego naukowca “Grant dla Specjalizanta”.
To równiez wykład na 1-wszej konferencji 3M Oral Care Masterclass w Łodzi. Otworzyliśmy oddział przeznaczony dla leczenia osób dorosłych, zaopatrzyliśmy się w skaner wewnątrzustny.

Rok 2018 to przede wszystkim 2 zdane egzaminy specjalizacyjne, 1 wystąpienie na ogólnopolskim zjeździe PTO ( Wrocław), 2 na regionalnych konferencjach naukowych ( Katowice). Ponadto wykład na drugiej konferencji 3M Oral Care Masterclass w Łodzi oraz kursy hands-on dla lekarzy ortodontów.

W roku 2019 otworzyliśmy nowy oddział w Katowicach- STUDIO ORTODONCJI CYFROWEJ. Dr Katarzyna Becker została wykładowcą systemu Invisalign. Ponadto ukazały się 2 kolejne nasze publikacje w czasopiśmiennictwie naukowym ; mieliśmy także 2 wystąpienia na konferencjach ortodontycznych .

Od wielu lat jesteśmy ponadto partnerem programu PO PIERWSZE ZDROWIE -Wielospecjalistycznego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków . Zwieńczeniem programu był 1-wszy Kongres ZDROWIE POLAKÓW, który odbył się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniach 18-19 listopada 2019,  gdzie dr Becker wystąpiła z tematem„ Promocja zachowań prozdrowotnych Polaków w odniesieniu do zdrowia jamy ustnej”.

 

Lecz najważniejszym naszym osiągnięciem jest przede  wszystkim

piękny uśmiech zadowolonych pacjentów!

 

PUBLIKACJE

Rozdziały w monografiach o zasięgu krajowym:

 1. Becker: Uśmiechnięta starość, czyli jak dentysta może pomóc nam się dobrze zestarzeć.W: Zmysły w procesie starzenia. Red. nauk. Kazek Beata , Wojciechowska Justyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2019.
 2. Becker: Ortodoncja a logopedia – wzajemne powiązania rozwojowe, funkcjonalne i terapeutyczne. W: Dziecięce poznawanie świata. Mowa i jej rozumienie. Red. nauk. Madelska L. Wojciechowska J. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno – Humanistycznej (Bielsko – Biała,) 2013.

Publikacje w czasopismach krajowych:

2019:

Sanecka M, Becker K, Greń A, Świerk M. Przegląd aparatów dystalizujących zęby trzonowe szczęki zakotwione podniebiennie na miniimplantach. Forum Ortodontyczne Nr 4/2018 Tom 14, 296-30
Becker K, Gren A, Sanecka M, Swierk M. Jednostronna dystalizacja zębów trzonowych z wykorzystaniem zakotwienia szkieletowego jako przygotowanie do leczenia alignerami – opis przypadku. Ortodoncja W Praktyce 4/2019; 8-19

2017

 1. Jamróz – Wilkońska, M. Świerk, K. Becker, W. Wilkoński, M. Chomyszyn – Gajewska; „Diastema – wielodyscyplinarne zagadnienie – przegląd piśmiennictwa i opis przypadku. Część I” Art of Dentistry 2017; 1(63): 32-41
 2. Jamróz – Wilkońska, M. Świerk, K. Becker, W. Wilkoński, M. Chomyszyn – Gajewska; „Diastema – wielodyscyplinarne zagadnienie – przegląd piśmiennictwa i opis przypadku. Część II” Art of Dentistry 2017; 2(64): 92-98

NIkiel K, Gorgoń-Komor A, Komor K, Swierk M, Becker K, Wilkoński W, Jamróz- Wilkońska L:Zależność między stanem przyzębia a rozwojem miażdżycy i jej kardiologicznych następstw. Art Dent, Vol 15, Nr 3(65) 2017:166-176

2016:

Becker, Greń, Srebrzyńska-Witek A, Swierk: Ektopowe wyrzynanie pierwszych stałych trzonowców- przeglad piśmiennictwa oraz prezentacja własnych przypadków. Forum Ortodontyczne 2016;12:191-99

2015:

 1. Becker, A. Greń, L. Jamróz Wilkońska , M. Świerk – „ Poszerzenie możliwości leczenia ortodontycznego dzięki zabiegom piezochirurgicznym”, Ortodoncja w Praktyce 2015: 3: 7-22

Kraus A, Becker K, Świerk M; „Demineralizacja szkliwa u pacjentów leczonych stałymi aparatami ortodontycznymi – wstępna ocena skuteczności leczenia metodą infiltracji żywicą”; Forum Ortodontyczne 2014; 4: 246 – 254

Świerk M, Becker K, Hędrzak-Nolka K; Kwalifikacja do leczenia ortodontycznego; Medical Tribune Stomatologia 2015; 2: 16-1

2013.

 1. Chrapla, K. Becker: Wykorzystanie implantów protetycznych w leczeniu pacjentki z wadą zgryzu, chorobą przyzębia i brakami zębowymi. Ortodoncja w praktyce, 3/2013, 41 – 50;
 2. Kraus, K. Becker, K. Chrapla: Demineralizacja szkliwa u pacjentów leczonych stałymi aparatami ortodontycznymi. Przegląd piśmiennictwa i opis przypadku leczenia białych plam próchnicowych, Ortodoncja w praktyce, 2/2013, 40 – 43;

 

Wystąpienia krajowe:

 1. Becker K: Gdzie aligner nie może… czyli o wykorzystaniu miniiśrub w leczeniu systemem Invisalign. Konferencja Sląskiego Koła Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, 06.09.2019 Bielsko-Biała
 2. Becker K: Niestandardowe rozwiązania stosowane we wczesnym leczeniu ortodontycznym. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS, Katowice 05.12.2019
 3. Becker K: Ortodoncja wspomagana chirurgią wyrostkową.Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS, Katowice 06.12.2018
 4. Sanecka M, Becker K, Gren A, Świerk M: Transmigracja kła żuchwy: diagnostyka 3D i wprowadzenie zęba do łuku. Opis przypadku.21. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego we Wrocławiu 19-22.09.2018
 5. Becker K: Transmigracja. Konferencja Śląskiego Koła PTO, 08.06.2018, Katowice
 6. Becker K. Poprawa uśmiechu- ortodontyczne możliwości i ograniczenia. Jak zwiększyć skuteczność i pokonać ograniczenia leczenia ortodontycznego. Oral Care Masterclass Conference 26-28.10.2018 Łódź
 7. Becker K, Jamróz- Wilkońska L: Piezochirurgicznie wspomagane leczenie jednostronnego zgryzu krzyżowego bocznego- opis 2 przypadków. 20 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego ,13-16 września 2017, Łódź
 8. Greń, K. Becker, M. Świerk, M. Sanecka „Zjawisko ektopowego wyrzynania się górnych stałych pierwszych zębów trzonowych- prezentacja własnych przypadków, metod leczenia oraz późnych powikłań” 20 zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego w Łodzi 14- 15.09.2017
 9. 20 zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego w Łodzi 14- 15.09.2017 M. Świerk, K. Becker, A. Greń, M. Sanecka, L. Jamróz – Wilkońska; „Wczesna diagnostyka dilaceracji korzenia jako element warunkujący powodzenie leczenia ortodontycznego”
 10. Becker K.Współpraca ortodontyczno-periodontologiczna: wspólne cele i korzyści,   interdyscyplinarny sukces. Oral Care Masterclass Conference 26-28.10.2017 Łódź
 11. Konferencja Opolskiego koła Regionalnego PTO, 08.01.2016- 09.01.2016 A. Greń, A. Srebrzyńska- Witek , M. Świerk „ Rzadkie zaburzenia wyrzynania zębów”
 12. XXXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS – Katowice 23-24.10.2015Greń,  K. Becker, „Leczenie jednostronnego zgryzu krzyżowego wspomagane zabiegami piezochirurgicznymi
 13. XXXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS – Katowice 23-24.10.2015Świerk,  K. Becker, „Pierwotne zaburzenie wyrzynania (PFE) – jak uniknąć pułapki diagnostyczno – terapeutycznej? Prezentacja przypadku”
 14. II kongres stomatologiczny Dent Group Academy Greń,  K. Becker, „Leczenie ortodontyczne jednostronnego zgryzu krzyżowego wspomagane zabiegami piezochirurgicznymi w obrębie wyrostka zębodołowego”- 05.12.2015
 15. Becker K: Współpraca periodontologiczno-ortodontyczna:obopólne korzyści, interdyscyplinarny sukces. III Konferencja Ortodoncji W Praktyce, Ołtarzew 27-28.03.2015
 16. Becker K: Nowoczesne rozwiązania ortodontyczne w rozwiązywaniu problemów periodontologicznych. 20.03.2015 Krakdent
 17. Becker K: 1 minimplant, 1 minizabieg, wiele możłlwosci. Sympozjum Ortodontów Polskich, Bielsko-Biała 9-10.01.2015
 18. Becker, K. Chrapla. Leczenie zgryzów otwartych z wykorzystaniem miniimplatów ortodontycznych. Mechanika leczenia, czynniki wpływające na efekt natychmiastowy, wyniki odległe. Konferencja Opolskiego Koła Regionalnego PTO, 11. 01. 2014, Opole;
 19. Chrapla, K. Becker: Interdyscyplinarne leczenie pacjentki z wadą zgryzu, chorobą przyzębia i brakami zębowymi. XXXIV Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS Ortodontyczno – Periodontologiczno – Pedodontycznym, 13 -14 XII 2013, Katowice;
 20. Kraus, K. Becker: Wrodzony brak zawiązków zębów stałych – możliwości leczenia pacjentów młodocianych na podstawie opisu przypadku. XXXIV Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS Ortodontyczno – Periodontologiczno – Pedodontycznym, 13 -14 XII 2013, Katowice;
 21. Hędrzak – Nolka, K. Becker: Leczenie zatrzymanego zęba 21 przy użyciu TAD – opis przypadku. XXXIV Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS Ortodontyczno – Periodontologiczno – Pedodontycznym, 13 -14 XII 2013, Katowice;
 22. Kraus, K. Becker: Białe plamy próchnicowe – niepożądany efekt leczenia ortodontycznego Ocena skuteczności leczenia metodą infiltracji żywicą. 17 Zjazd PTO, 25- 28. 09. 2013, Kazimierz Dolny;
 23. Chrapla, K. Becker, Odległe wyniki leczenia zgryzów otwartych przednich leczonych z zastosowaniem miniimplantów – doniesienia wstępne, 17 Zjazd PTO, 25- 28. 09. 2013, Kazimierz Dolny;
 24. Hędrzak – Nolka, K. Becker: Leczenie zatrzymanego zęba 21 przy użyciu TAD – opis przypadku, 17 Zjazd PTO, 25 – 28. 09. 2013, Kazimierz Dolny;
 25. Hędrzak, K. Becker: Zastosowanie aktywatora z zewnętrznym wyciągiem wysokim w leczeniu wad klasy II z niekorzystnym wzorcem wzrostu. 16 Zjazd PTO, 27 – 30. 09. 2012, Poznań;
 26. Kraus, K. Becker: Zakotwienie pośrednie przy użyciu miniimplantów w bezekstrakcyjnym leczeniu wad klasy II. 16 Zjazd PTO, 27 – 30. 09.2012, Poznań
 27. Chrapla, K. Becker: Wykorzystanie miniśrub w terapii ortodontycznej na przykładzie grupy pacjentów leczonych w Poliklinice Stomatologicznej „Pod Szyndzielnią” w Bielsku – Białej. 15 Zjazd PTO, 15 – 18. 09. 2011, Zamość.
 28. Chrapla, K. Becker: Wykorzystanie miniimplantów ortodontycznych w celu bezpośredniego zakotwienia w leczeniu pacjentów z II klasą, Konferencja Opolskiego Koła Regionalnego PTO, 2011, Opole;
 29. Kraus, K. Becker: Wykorzystanie miniimplantów ortodontycznych w celu pośredniego zakotwienia w leczeniu pacjentów z II klasą, Konferencja Opolskiego Koła Regionalnego PTO, 2011, Opole;
 30. Hędrzak, K. Becker: Zastosowanie aparatu Teuschera w leczeniu pacjentki z tyłozgryzem i niekorzystnym wzorcem wzrostowym, Konferencja Opolskiego Koła Regionalnego PTO, 2011, Opole;

Wystąpienia międzynarodowe:

 1. Jamróz-Wilkońska L, Becker K, Chomyszyn-Gajewska M. The Modified Coronally Advanced Tunnel (MCAT) with Accelerated Osteogenic Orthodontics (AOO) in author’s modification – case report. 8th Conference of European Federation of Periodontology EUROPERIO 3-6.06.2015 London, UK
 2. Becker K: Treatment of unilateral crossbite- a report of 2 cases.

10th Asia Pacific Orth Congress, 1-3 September 2016, Nusa Dua, Bali, Indonesia