Oddział Katowice

Osiągnięcia

Prawie 20 lat doświadczeń zawodowych pozwala nam pochwalić się ponad trzema tysiącami wyleczonych pacjentów w różnym wieku. Posiadamy akredytację Ministra Zdrowia na kształcenie podyplomowe w ramach specjalizacji z ortodoncji. Dbamy o ciągły rozwój naukowy; uczestniczymy w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych i kursach doskonalących. Uczestniczymy w licznych zjazdach i sympozjach. Na terenie naszej kliniki współorganizujemy szkolenia, kursy, wykłady i konferencje naukowe o tematyce ortodontycznej.

Podsumowanie ostatnich lat:

Rok 2013 to: 2 publikacje w piśmiennictwie fachowym, 7 wystąpień na zjazdach i konferencjach naukowych, 6 kursów praktycznych zorganizowanych w klinice (prowadzący dr n. med. Katarzyna Becker) oraz ogólnopolska konferencja ortodontyczna.

Rok 2014 przyniósł 3 wystąpienia na ogólnopolskich konferencjach, 7 kursów dla lekarzy ortodontów, uczestnictwo w 2 międzynarodowych spotkaniach eksperckich, a przede wszystkim 2 zdane egzaminy specjalizacyjne.

Rok 2015 to dalsze publikacje i wystąpienia na krajowych (7) i zagranicznych (1) konferencjach, 5 kursów dla lekarzy ortodontów i po raz pierwszy dla asystentek ortodontycznych.

Rok 2016: dalsze publikacje, a ponadto: 7 kursów dla lekarzy ortodontów, 3 wystąpienia na krajowych konferencjach oraz 1 na międzynarodowej konwencji 10th Asia Pacific Orthodontic Conference z tematem “Treatment of unilateral crossbite supported by piezosurgery – a report of 2 cases”.

Rok 2017: kontynuujemy tradycję kursów in-office dla ortodontów nt. zastosowania miniimplantów w ortodoncji, publikujemy w krajowych czasopismach naukowych.
Naszym udziałem były ponadto wystąpienia na interdyscyplinarnej konferencji Polskiego Towarzystwa Lekarskiego “Estetyka Twarzy” oraz 3 wystąpienia na 20 Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Jedno z nich, autorstwa dr Anny Greń, zostało wyróżnione nagrodą dla młodego naukowca “Grant dla Specjalizanta”.
Otworzyliśmy oddział przeznaczony dla leczenia osób dorosłych, zaopatrzyliśmy się w skaner wewnątrzustny.

Plakat autorstwa dr K.Becker i dr A. Greń. „Leczenie ortodontyczne jednostronnego zgryzu krzyżowego wspomagane zabiegami piezochirurgicznymi w obrębie wyrostka zębodołowego” został nagrodzony 1 miejscem przez II kongres stomatologiczny DENT GROUP ACADEMY (pobierz)

Najważniejszym naszym osiągnięciem jest jednak piękny uśmiech zadowolonych pacjentów.